nuod No Comments

Hier zijn de antwoorden op de vragen en opmerkingen van NUOD…

Ter herinnering: op vrijdag 24 april hebben vele ambtenaren een e-mail ontvangen met als titel “Professioneel Mobiel Abonnement” naar aanleiding van het besluit van het Directiecomité om uiteindelijk alle medewerkers via een professioneel mobiel abonnement te laten inloggen. Deze e-mail biedt de keuze tussen een mobiel abonnement en een smartphone of alleen het abonnement. Personeelsleden hebben ook de mogelijkheid om hun huidige mobiele nummer te behouden.

Helaas is de reactietijd uiterst kort en is de verstrekte informatie onvolledig. Daarom heeft NUOD de managers gevraagd (onze vragen zijn HIER beschikbaar).

Hier zijn enkele uittreksels uit de ontvangen antwoorden:

Waarom?

ICT voert daarmee een beslissing uit van het Directiecomité die dateert van 2019, maar die nu pas gerealiseerd kan worden omdat overheidsopdrachten zijn wat ze zijn en zoals u weet een zekere tijd in beslag nemen.

De beslissing van het Directiecomité is eenvoudig: in een moderne arbeidswereld, waar telewerken en flexibele werktijden worden aangemoedigd (deze beslissing dateert van ver voor de huidige COVID-19-crisis, wat de relevantie van deze beslissing uiteindelijk alleen maar onderstreept), hebben wij als werkgever beslist om een dienst-smartphone aan te bieden of, bij gebrek daaraan, voor het personeel dat geen gebruik wenst te maken van het door het departement ter beschikking gestelde toestel, een professionele simkaart met een Proximus-abonnement in het kader van ons mobiele telefoniecontract. Het idee is dat de ambtenaar, wiens uren flexibeler zijn en wiens werkplek variabel is, profiteert van een modern communicatiemiddel dat hem in staat stelt om in contact te blijven met zijn team, zijn collega’s en zijn baas. Bovendien evolueren we om IT-veiligheidsredenen meer en meer naar een dubbele ID-herkenning bij de toegang tot FOD-toepassingen buiten het financiële netwerk, wat nu al een toegangsvalidatie met de smartphone impliceert en in de toekomst nog meer zal impliceren.

Net als de laptop willen we daarom alle medewerkers van de FOD Financiën uitrusten met tools die hen in staat stellen om overal en altijd te werken. En het is deze beslissing die het ICT Management via deze e-mail in de praktijk brengt.

Nu we de context hebben geschetst, geven we graag toe dat:

  1. We hadden het in de eerste communicatie over de VAA (voordelen alle aard) moeten hebben. De keuze van de communicatieafdeling van het ICT-management was om dit in een tweede bericht te doen. In de namiddag van 24 april jongstleden werd op het intranet van de FOD een bijkomend bericht gepubliceerd dat een aantal van de gestelde vragen beantwoordt, maar niet dat van de VAA. Ik kan u echter nu al verzekeren dat de VAA-regels die gelden voor deze nieuwe smartphones/abonnementen precies dezelfde zullen zijn als die welke gelden voor de 8 000 collega’s die op dit moment al smartphones/abonnementen hebben. We zullen de betrokken ambtenaren echter opnieuw aan deze regels herinneren (ter informatie: 50% van de personeelsleden die de mededeling op vrijdag hebben ontvangen, had maandagmiddag al een keuze gemaakt);
    .
  2. De termijn is zeer kort. We gaan dus een nieuwe datum voorstellen, zodat zij die twijfelden en degenen die meer tijd wilden hebben om te antwoorden, er inderdaad van kunnen profiteren. Deze nieuwe termijn zal door ICT worden vastgesteld en aan het personeel worden meegedeeld. We zullen daarom de levering van smartphones en/of SIM-kaarten in twee fasen laten verlopen.

Het type abonnement is hetzelfde als voor medewerkers die er al een hebben.

En dit abonnement is het abonnement dat door het departement werd aangevraagd in het kader van het overheidscontract dat 3 jaar geleden werd afgesloten, d.w.z. een all-in, net als voor vaste telefonie, waardoor onze personeelsleden kunnen werken zonder zich zorgen te hoeven maken over eventuele limieten.

Bovendien blijft, net als bij al het andere, “goed huisvaderlijk” gebruik de regel.

Tot slot blijft alle informatie die al beschikbaar was op het intranet geldig voor deze nieuwe leveringsgolf… en voor de volgende, in overeenstemming met de beslissingen van het beheerscomité van 2019.

In bedekte termen wordt ons meegedeeld dat je de informatie had moeten opzoeken…