nuod No Comments

Gebrek aan informatie en extreem korte tijd om te reageren…

Op vrijdag 24 april hebben veel personeelsleden (niveau A en B) een e-mail ontvangen met als titel “Professioneel Mobiel Abonnement” naar aanleiding van het besluit van het Directiecomité om uiteindelijk alle medewerkers op een professioneel mobiel abonnement te laten aansluiten. Deze e-mail biedt de keuze tussen een mobiel abonnement en een smartphone of alleen het abonnement. Agenten hebben ook de mogelijkheid om hun huidige mobiele nummer te behouden.

We zijn echter verbaasd over de extreem korte tijd die de agenten hebben om te beslissen, aangezien er al een antwoord wordt gevraagd voor dinsdag 28 april.

Er is ook zeer weinig informatie beschikbaar over het type mobiel abonnement dat aan de ambtenaren wordt toegekend. Onder deze omstandigheden is het moeilijk om een beslissing te nemen.

Evenzo betreuren wij het dat deze e-mail geen informatie bevat over de fiscale gevolgen (voordelen van alle aard dan ook in geval van gemengd {privaat/professioneel} gebruik) van de keuzes die het personeelslid heeft gemaakt.

Dit gebrek aan informatie en de zeer korte reactietijd hebben geleid tot veel vragen bij het personeel. Veel leden hebben hierover contact met ons opgenomen. Dit kan ertoe leiden dat veel personeelsleden niet op het voorstel reageren.

In het licht van deze onzekerheid hebben we bij de medewerkers P&O en ICT om verduidelijking gevraagd, maar zij hebben ons verteld dat ze geen antwoord kunnen geven, omdat de twee diensten op vrijdag zelf van het kastje naar de muur werden gestuurd.

Hoewel er vrijdag laat op het intranet een mededeling is gepubliceerd met aanvullende toelichtingen, is het personeel hiervan helaas niet per e-mail op de hoogte gesteld.

NUOD heeft daarom een beroep gedaan op de overheid en de volgende verzoeken ingediend:

  • de personeelsleden informeren over het type mobiel abonnement dat zou worden toegekend;
  • de personeelsleden per e-mail te informeren over de fiscale gevolgen van hun keuzes;
  • een verlenging van de tijd om te reageren.

Wij hebben ook aangedrongen op een mededeling aan de personeelsleden die positief hebben gereageerd op het voorstel om hen in de mogelijkheid te stellen hun verbintenis te verbreken.