nuod No Comments

Een brochure met alle toepasselijke regels…

Enkele jaren geleden introduceerde de FOD Financiën telewerk en satellietwerk.

Sinds de “blijf in uw kot verplichting” in verband met Covid-19 zijn velen van u aan het telewerken. Een kleine opmerking over de huidige periode: de dagen die momenteel in telewerk worden gewerkt, worden niet meegerekend binnen de reglementaire jaargrens van 3/5de.

De NUOD – Sector Financiën heeft besloten een speciale brochure uit te geven om zijn leden te herinneren aan alle regels die van toepassing zijn op telewerk en satellietwerk.

Om deze brochure te raadplegen, logt u in met uw persoonlijke identificatiegegevens (als u ze niet kunt vinden, stuur een e-mail naar info@nuod-financien.be) en vervolgens klikt u op de omslag hieronder:

Wij nodigen u uit om onze brochure hieronder te raadplegen, dit kan ook via het tabblad Publicaties, dan Onze brochures. U vindt er al onze brochures.