nuod No Comments

Het nieuwe telefoniesysteem (CRM) werd enkele maanden geleden gelanceerd. Kinderziekten zouden tot het verleden moeten behoren.

Ondanks de bijeenkomst met de vakbonden, onze veelvuldige protesten en de beloften die de managers eind november hebben gedaan, blijven de personeelsleden echter hinder ondervinden van dit nieuwe telefoonsysteem, dat operatief werd zonder dat er sprake is van merkbare verbeteringen.

De verantwoordelijken van de afdelingen hadden zich geëngageerd voor een roll back (terugdraaiing) en het aanbrengen van bepaalde verbeteringen.

Maar velen van jullie melden ons dat jullie, jullie geen significante veranderingen zien…

Niettegenstaande de resultaten van de lopende NUOD-enquête, wordt u erop gewezen dat het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft verzocht om dit punt op de agenda van de vergadering van 11 februari te plaatsen.