nuod No Comments

Na navraag bij vele bezorgde douanebeambten hebben we de Overheid gevraagd welke voorzorgsen preventiemaatregelen er genomen moeten worden om de gezondheid van de personeelsleden die mogelijks in contact kunnen komen met het coronavirus (China) niet in gevaar te brengen.

De Overheid heeft ons geantwoord dat op 28 januari een post op het D&A-intranet werd geplaatst.vergaderingen werden deze maandagmiddag gehouden in de crisiseenheid.

Er is geen reden tot ongerustheid, maar we moeten waakzaam blijven.

Op sommige afdelingen werden maskers en handschoenen verstrekt. De personeelsleden bedanken de Overheid omdat zij rekening heeft gehouden met hun situatie en dat het voorzorgsbeginsel voorrang heeft op alle andere economische criteria.