nuod No Comments

Twee brugdagen in 2020…

De Ministerraad van 24 januari 2020 heeft een ontwerp van omzendbrief over de brugdagen in 2020 goedgekeurd.

Er werden 2 brugdagen voorgesteld:

  • vrijdag 22 mei
  • maandag 20 juli.

De personeelsleden die volgens hun werktijd niet werken op vrijdag (4/5, loopbaanonderbreking, …) krijgen geen dienstvrijstelling op een andere dag van het jaar.

Het project doorloopt nog een paar stappen voor het definitief in werking treedt (syndicale onderhandelingen, handtekening van de minister, publicatie in het Belgisch Staatsblad).