nuod No Comments

Neem deel aan ons enquête…

Directe link naar de enquête

.

Waarom dit enquête?

De FOD Financiën beantwoordt te weinig telefoongesprekken.

We zijn het er natuurlijk mee eens dat er een oplossing moet worden gevonden voor dit probleem. Zoals velen van u al hebben gezegd, is het leveren van een kwalitatieve dienstverlening aan de burgers heel belangrijk voor u!

In plaats van te overwegen het contactcentrum te versterken, heeft de FOD Financiën ervoor gekozen om een stap terug te doen, want na de invoering van de gecentraliseerde telefonie zijn veel ambtenaren nu verplicht om de telefoon weer op te nemen, niet alleen wanneer de eerste lijn verzadigd is, maar ook op de tweede lijn.

Helaas heeft u ons laten weten dat de omstandigheden waaronder het nieuwe telefoonsysteem is ingevoerd, rampzalig zijn. Conclusie.

Lancering in testfase op te grote schaal. Gebrek aan overleg. De situatie was rampzalig.

Velen van u hebben ons vanaf het begin uw opmerkingen, vragen en meningen over het nieuwe telefoniesysteem gestuurd. Wij danken u nogmaals. Dit alles is zeer nuttig geweest om de tekortkomingen van het systeem aan het licht te brengen en om de autoriteiten bewust te maken van de situatie ter plaatse en van de vele problemen die u dagelijks ondervindt.

Zoals u op het intranet hebt gezien, hebben de AAII en de AAPD na onze protesten eind november bepaalde stappen ondernomen. De overheid heeft ons beloofd dat het systeem zal worden verbeterd.

Maar wat gebeurt er echt op het terrein?

Om de balans op te maken, starten we een nieuw onderzoek. Het betreft de personeelsleden die reeds door dit nieuwe telefoniesysteem worden getroffen, namelijk de agenten van de AAII, de AAPD en de Thesaurie.

We hebben uw mening nodig, uw ervaringen.

Door middel van dit onderzoek hopen wij u tijdens de volgende vergaderingen zo goed mogelijk te kunnen verdedigen, en te zien hoe het systeem moet worden verbeterd, zowel voor de ambtenaren die de invloed al hebben ondervonden, als voor de ambtenaren van andere administraties die in de toekomst de impact zullen ondervinden (bijvoorbeeld in de nabije toekomst, het personeel van AAFisc).

Om deel te nemen aan onze enquête, klikt u op de onderstaande link:

Enquête – Nieuw beheer van de telefonie (CRM)

.

De deelname aan dit onderzoek zal slechts enkele minuten in beslag nemen. Laat de kans om je ongenoegen te uiten niet voorbijgaan!

We sluiten het onderzoek af op DINSDAG 11 FEBRUARI 2020.

Natuurlijk garanderen wij de anonimiteit van de antwoorden.