nuod No Comments

Het merendeel van onze verzoeken blijft onbeantwoord!

Op dinsdag 10 september heeft de overheid ons een ontwerpbesluit van de voorzitter van het Uitvoerend Comité voorgelegd, waarin de als bevuilende te beschouwen werkzaamheden in de zin van artikel 5, tweede lid, van het ministerieel besluit van 12 april 1965 betreffende het octrooi van bepaalde toelagen van bepaalde ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën worden vastgesteld.

Direct moet één opmerking worden gemaakt: de overheid lijkt niet naar ons te luisteren.

In maart 2018 hebben we bij de overheid een lijst ingediend van taken die moesten worden toegevoegd aan de lijst van taken die toen als bevuilend moesten worden beschouwd, en bijna geen van deze taken is toegevoegd.

De autoriteit heeft zich gerechtvaardigd door te verklaren dat zij voorziet in de invoering van een vergoeding voor het onderhoud van het uniform.

De datum van invoering van deze vergoeding? Voor wie en onder welke voorwaarden?

Niemand kan ons antwoorden…

Hoe kunnen we vertrouwen op deze voorstellen?

Deze techniek van de FOD om de zaken te blijven uitstellen zijn vermoeiend. Het is slechts een manier om tijd te besparen en proberen onderuit te komen aan de wettelijk verplichting van de werkgever om voor het onderhoud van het uniform te zorgen.

In reactie op deze situatie heeft de overheid ons opnieuw uitgenodigd om onze opmerkingen terug te bundelen en naar hen te sturen.

Op het gebied van logistiek daarentegen werd het verzoek van de NUOD gehoord: zij integreerden daaromde logistieke diensten in het bevuilende werken.