nuod No Comments

Perscommuniqué van het gemeenschappelijk vakbondsfront

Gelieve hieronder een perscommuniqué te willen vinden van het gemeenschappelijk vakbondsfront van de FOD Financiën met als titel « FOD Financiën: de regering beslist… om niet te beslissen! »: