nuod Geen reacties

De NUOD kan het plan van minister Vandeput om de ziektequota vanaf 2019 te beëindigen niet accepteren. We zullen hierop reageren en mobiliseren!

Afgelopen juli kondigde de federale regering het einde van het opgebouwde ziekteverlof voor ambtenaren aan, een toch zeer nuttige en sociale tegemoetkoming voor personeel met ernstige gezondheidsproblemen.

Voeg, naast gezondheidsproblemen, geldzorgen toe en we moeten vaststellen dat het om een echte sociale achteruitgang gaat. We verwachten van een overheid dat ze het welzijn van haar burgers verbetert en niet andersom.

Op 5 heeft minister Vandeput bevestigd dat hij van plan is deze maatregel in te voeren vanaf 1 januari 2019, ondanks eerdere toezeggingen!

Zoals gevreesd door de NUOD is de minister teruggekomen met zijn hervormingen. Hij zei ook dat hij de controles op het ziekteverzuim wilde versterken.

Het moge duidelijk zijn dat de NUOD deze nieuwe aanval, deze antisociale maatregel tegen ambtenaren, niet aanvaardt!

Als dit gebeurt, zou de overheid de agenten, die ernstig ziek zijn of worden, verder verzwakken.

We vragen niet om ziek te zijn. Het aanvallen van het ‘quotum’ zou neerkomen op het aanvallen van mensen in moeilijkheden. Onaanvaardbaar!

Praten van vermeend misbruik om deze maatregel te rechtvaardigen is weer een devaluatie van de ambtenaren; een excuus om de ambtenaren te stigmatiseren.

De NUOD zal alle noodzakelijke maatregelen organiseren, eraan deelnemen of mobiliseren om zich te verzetten tegen DIT PROJECT. MAAR OOK voor het ontmantelen van het openbaar ambt en het statuut van het overheidspersoneel! DE LIJST VAN GRiEVEN IS NOOIT LANGER geweest.