nuod No Comments

OP 21 SEPTEMBER (Vlaanderen)

en op 28 SEPTEMBER (federaal)

Leden van de Nationale Unie Openbare Diensten, die ons het bewijs van inhouding van wedde voor een stakingsdag bezorgen, kunnen beroep doen op onze klassieke syndicale stakingsvergoeding.

Ambtenaren onder Vlaams personeelsstatuut (VLABEL en andere) worden niet alleen geconfronteerd met voorgenomen wijzigingen in de functiecartografie, maar ook met een afbraak van financiële rechten bij ziekte. Zij zouden na 30 dagen ononderbroken ziekte onder meer automatisch terugvallen op slechts 65% van hun wedde. Vlaamse ambtenaren plannen een staking 21 september.

Indien er alsnog een doorbraak komt in andere richting, houden wij U via dit kanaal op de hoogte.

Niemand vraagt om langdurige ziekte en het kan iedereen overkomen, maar niettemin breekt men hiermee de collectief gegunde solidariteit af van de gezonde werknemers met door ziekte getroffen collega’s. Dit terwijl heden ten dage bepaalde ziekten zoals burnouts precies door de werkgever worden veroorzaakt. Herinvoering van de wet van de sterkste, mentaal gezien dan ?

Over hetgeen nog allemaal concreet in de pipeline zit, wordt uitvoerig gecommuniceerd in de media, en verstrekken wij asap een update.

Op Belgisch niveau wil de federale overheid nog verder gaan. Federale ambtenaren zouden volgens hun plannen na 30 dagen zelfs op 60% terugvallen. In tegenstelling tot de Vlaamse overheid zou federaal tot nog toe bovendien geen startkapitaal van ziektedagen meer gegund worden, noch met de jaren (verder) kunnen worden opgebouwd zoals nu, wat voor ons eigenlijk een contractbreuk is. Bovendien zou er komaf gemaakt worden met re-integratietrajecten, vaak een oplossing voor collega’s die een werkgerelateerde aandoening hebben. Ook federaal gaan we dus in Brussel hoe dan ook over tot actie op 28 september, waarvoor NUOD de kost vergoedt van het treinvervoer.

  • Vaak is er voor dergelijke dagen een eventticket beschikbaar, dat dan het goedkoopst is.
  • Zoniet vergoeden wij het treintraject 2°klas heen/terug op voorlegging van het ticket zelf.
  • Boven 15 € H/T neemt U echter een railpass 10 enkele ritten aan 77 € (liefst samen met andere actievoerders) en vergoeden wij het door U gebruikte gedeelte en kunnen wij het niet gebruikte gedeelte ook uitbetalen, dan natuurlijk mits bezorging van de railpas zelf.

Vooralsnog is het op 28/9 geen staking, maar iedereen behoudt natuurlijk altijd zijn individueel recht daartoe in het kader van de aangezegde stakingsdag.