syndicale nieuwtjes

brillen

0

Momenteel geen terugbetaling meer!

Mogelijk hebt u het eind december op het intranet ook gelezen: er is op dit moment geen vergoeding meer mogelijk voor brillen bij gebruik van computerschermen.

Volgens deze mededeling komen alleen ambtenaren die tot de “risicogroep” behoren nog in aanmerking voor een vergoeding.

Wie zal deel uitmaken van deze risicogroep ? Wat zullen de toekomstige terugbetalingsmogelijkheden zijn ??

Read More

2018

0

De NUOD wenst alle bezoekers van deze website een vruegdevol, gezond en succesvol 2018.

Actieve dienst en zware beroepen

0

Mijnheer de Minister, het is tijd om verder te gaan met deze dossiers …

In 2016 hebben we de minister van Financiën ondervraagd over de actieve dienst en het begrip ‘zwaar beroep’ voor douanebeambten.

Op 14 juni 2016 werd het punt “Actieve Diensten” op ons verzoek opgenomen op de agenda van de Sectorcomité II.

Sindsdien hebben we, en dit ondanks onze herhaalde verzoeken, geen nieuws meer over de evolutie van dit dossier en zijn de betrokken douaniers erg bezorgd.

Daarom hebben we in december 2017 de minister van Financiën opnieuw ondervraagd.

Ter herinnering: in dit dossier komen twee kwesties aan bod. De verdediging van de belangen van bepaalde agenten van de douane in de context van de definitie van de moeilijke uitoefening van hun beroep, maar ook, bij voorrang, de regularisatie van een discriminerende situatie in de huidige actieve dienst.

Read More

manifestatie 19-12

0

Ook de NUOD was aanwezig op de manifestatie van 19-12 om de pensioenrechten te verdedigen, inzonderheid die van de ambtenaren!

Douane: aanpassingen inzake vergoedingen en toelagen

0

In het Belgisch Staatsblad van 4 december werden verschillende besluiten gepubliceerd die betrekking op het personeel van AADA.

Na een lange administratieve en legislatieve weg, ziet het ministerieel besluit van 12 november 2017 tot toekenning van een toelage voor wapendracht, eindelijk het daglicht. Deze toelage wordt van kracht op 1 januari 2018.

Eigenlijk is dit een recyclage van bestaande premies die door de Overheid als achterhaald worden beschouwd (modernisering van bepaalde vergoedingen, premies en toelagen).

Zoals tijdens de onderhandelingen aangekondigd, worden enkele andere vergoedingen geschrapt zoals de chauffeursvergoeding (volgens de NUOD diende deze eerder gemoderniseerd te worden in plaats van ze te schrappen) en de europroductiepremie voor de Koninklijke Munt van België.

Read More

handen af van het ambtenarenpensioen

0

STOP de voortdurende aanvallen tegen het ambtenarenpensioen !

JA voor degelijke pensioenen conform het Europees gemiddelde !

19 december : nationale betoging te Brussel

Allen naar Brussel op dinsdag 19 december

download het pamflet van de NUOD: Manif 19-12 – NUOD

Sinds jaren blijft de politieke wereld maar uithalen naar de ambtenaren !

Read More

Verblijfskosten

0

Hieronder kan u een Nieuwsbrief in PDF raadplegen met betrekking tot de verblijfkosten, van toepassing binnen het departement.

Verblijfskosten.PDF

Actie in gemeenschappelijk vakbondsfront !

0

Maandag 29 mei 2017 werd er een eerste vakbondsactie georganiseerd aan het North Galaxy gebouw te Brussel en dit om onze grieven jegens onze werkgever kracht bij te zetten.

Om 7u ’s morgens was het verzamelen geblazen en vervolgens werd er post gevat aan alle ingangen van het gebouw.

Flyers werden uitgedeeld evenzeer werden er interviews gegeven aan de aanwezige pers.

 

 

 

 

 

Wordt de fiscale loopbaan bij financiën snel begraven ?

0

Wanneer wil de Overheid de fiscale loopbanen definitief schrappen en zichzelf daarmee in haar voeten schieten ?

Tijdens een informele vergadering op 17/10 heeft de voorzitter van het directiecomité goed nieuws aangekondigd: de organisatie van een nieuw examen voor fiscaal deskundige.

Het examen, dat bijna een jaar duurt, omvat een lange opleidingsperiode voor de kandidaten met een studieperiode, een paar dagen vakopfrissing en vragen- en antwoordsessies, en natuurlijk de examenproeven.

De planning zal voor het einde van het jaar meegedeeld worden en verschillen van administratie tot administratie.

Tot hier uitstekend nieuws.

Maar waarom dan spreken over het einde van de fiscale loopbanen ?

Read More

Polyvalentie bij de AAFisc: een grote stap in de goede richting

0

De Overheid heeft haar projecten herzien inzake polyvalentie bij de AAFisc in de pijlers KMO en Grote Ondernemingen (GO).

Kort overzicht van het dossier.

Jullie waren met velen die ons interpelleerden n.a.v. de opgelegde polyvalentie binnen deze administratie.

Nadat we de Overheid tevergeefs hadden ondervraagd over dit onderwerp, hebben we in gemeenschappelijk vakbondsfront een petitie gelanceerd met als resultaat dat 90 % van de betrokken medewerkers deze petitie hebben ondertekend.

Read More

Brugdagen 2017

0

De Ministerraad van 31 maart 2017 heeft een omzendbrief goedgekeurd die de brugdagen voor 2017 vastlegt: vrijdag 26 mei en vrijdag 03 november.

Opgelet: medewerkers die deeltijds werken en daardoor vrijdags niet werken kunnen geen gebruik maken van de brugdagen en ze evenmin overdragen naar een andere dag.

nieuw secretariaat

0

Ons administratief secretariaat is sinds vorige zomer verhuist naar Hardenvoort 15 te Antwerpen. Iedereen is er welkom maar we vragen wel om eerst een afspraak te maken.

 

logo-nuo