nuod No Comments

De filosofie? Het kan als volgt worden samengevat: Alles is verboden, behalve uitzonderingen en/of afwijkingen…

De overheid heeft ons zelfs een ontwerp van een nieuwe deontologische ICT-code voorgelegd.

Geen aanpassing van de huidige code, nee, ze beginnen bij nul!

De overheid zegt ons dat het doel van deze ontwerpcode is om de ambtenaren op te voeden en te beschermen…. Helaas geeft de lezing ervan ons een heel andere indruk: deze code geeft ons de indruk dat de filosofie van nu af aan zal zijn om alles te verbieden, tenzij je een uitzondering krijgt, of zelfs dat deze code een nieuw wapen kan worden om ambtenaren te straffen….

In het project kunnen we zelfs lezen dat ze u kunnen controleren, controleren… zonder u te informeren en zonder uw toestemming!

Gelukkig is de ontwerpcode niet van toepassing en zal deze naar alle waarschijnlijkheid worden aangepast.

We zullen in deze zaak zeer oplettend en verantwoordelijk blijven.