nuod No Comments

Mogelijke terugbetaling…

De FOD Financiën voorziet éénmaal per jaar in een terugbetaling van een maximumbedrag van 20 euro, voor het griepvaccin en het remgeld (dit is het gedeelte voor een medisch onderzoek dat niet door de mutualiteit wordt terugbetaald).

Hoe kan ik worden terugbetaald?

Dien uw aanvraag voor terugbetaling online in tot uiterlijk 29 februari 2024 via het Service Portal (rubriek Welzijn>Griepvaccin) en voeg de bijlagen die het gevraagde bedrag rechtvaardigen:

  • Het BVAC-kasticket van uw apotheker
  • De kwitantie van de mutualiteit of een document van je arts met daarop het bedrag van het remgeld van je medische consultatie.

Belangrijke informatie:

  1. Aanvragen om terugbetaling kunnen niet meer per post worden verstuurd. Ze komen niet in aanmerking.
  2. De aanvragen die na 29 februari 2024 worden ingediend worden niet meer terugbetaald.
  3. Het maximumbedrag voor terugbetaling is 20 euro.
  4. Vaccins die in de winter 2022-2023 werden toegediend, komen niet in aanmerking.