nuod No Comments

In september had een delegatie van de NUOD een ontmoeting met het management van AADA.

Onze vakbond is er altijd op gebrand om ervoor te zorgen dat elke verandering toegevoegde waarde heeft (of in ieder geval geen verlies) en dat niemand nadeel ondervindt van het nieuwe systeem.

Op dit moment wordt er door de Douane echter een nieuwe methode voor het berekenen van ploegendiensten geïmplementeerd. Het verschil in planningsmethoden voor shifters (afhankelijk van de afdeling), de verschillende rapporten van de Rekenkamer en de overstap naar Persopoint hebben het centrale onderdeel gemotiveerd om een “harmonieuzer” systeem in te voeren, gericht op een eerlijke behandeling van alle shifters.

Volgens berekeningen van het personeel leidde deze nieuwe berekeningsmethode echter tot een aanzienlijk verschil in behandeling tussen shifters en niet-shifters: personeel dat in opeenvolgende ploegen werkte, moest veel meer uren per jaar werken dan hun collega’s die op normale uren werkten. Deze situatie is onaanvaardbaar en heeft veel spanningen veroorzaakt binnen de ploegen, vooral in Bierset.

Het is duidelijk dat de NUOD deze discriminatie niet kan tolereren. Daarom werd er op ons verzoek een bijeenkomst georganiseerd met douanebeambten om deze discriminerende situatie in detail uit te leggen en de shifters krachtig te verdedigen.

Deze nieuwe manier om diensten in kaart te brengen stond aanvankelijk gepland voor mei, maar werd vervolgens uitgesteld. Tot verbazing van onze medewerkers op het terrein, is het echter al operationeel.

Sommige directoraten gebruiken het oude en het nieuwe planningsysteem tegelijkertijd: het oude systeem werd aan de agenten gegeven en het nieuwe aan het hoofdkantoor. Soms zelfs zonder het personeel te informeren. Dit leidt tot dubbele input en onvermijdelijk tot fouten en misverstanden in de eindberekening voor het personeel.

De bijeenkomst tussen onze afgevaardigden en de mensen die verantwoordelijk zijn voor het dossier op de centrale afdeling maakte uiteindelijk constructieve discussies mogelijk. Een eerdere bijeenkomst zou de spanning enigszins hebben weggenomen.

Er werd uitleg gegeven. Er zijn enkele problematische punten uitgelicht. In de komende weken zullen we zien of er aanpassingen worden gedaan en of de berekening van de shiftprestaties correct zal zijn.

Ook de opnemen van de pauze is ter discussie gesteld. Shifters werken in opeenvolgende diensten, maar soms ook in continudienst. Op sommige afdelingen wordt het personeel regelmatig gevraagd om tijdens het werk te eten. Een analyse van de situatie moet nog worden uitgevoerd.

We hebben ook de kwestie van de glijdende week aan de orde gesteld.

Aangezien het door de Rekenkamer aanbevolen planningsinstrument nog niet beschikbaar is, wordt een overgangsmethode ingevoerd zodat alle diensten die in ploegen werken dezelfde methode gebruiken. Dit zal de integratie van het nieuwe instrument (als het uiteindelijk wordt ingevoerd) vergemakkelijken.

De toekomst van de ploegendienst als zodanig ligt in handen van BOSA.