nuod No Comments

Driemaandelijkse herziening en wijzigingen met terugwerkende kracht

Wijzigingen met terugwerkende kracht voor de periode maart-juni 2022

Ter herinnering: na de stijging van de energie- en brandstofprijzen heeft de NUOD de ministers verzocht dringende maatregelen te nemen. Wij vroegen met name om een uitzonderlijke aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding, zonder de jaarlijkse herziening af te wachten.

Op 2 september keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed om de kilometervergoeding te verhogen voor federale ambtenaren. Omwille van de sterke stijging van de brandstofprijzen wordt de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen voor personen die hun eigen wagen hiervoor nodig hebben reeds verhoogd tot 0,4020 euro voor de periode maart – juni 2022 in plaats van te wachten op de jaarlijkse aanpassing op 1 juli 2022.

Het koninklijk besluit van 10 november 2022 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 november 2022) neemt kennis van deze maatregel en verhoogt dus met terugwerkende kracht de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen voor de periode van maart tot en met juni 2022 tot 0,4020 euro (in plaats van 0,3707 euro).

De NUOD vroeg de overheid hoe en wanneer alle vergoedingen voor dienstverplaatsingen met een persoonlijk voertuig zullen worden geregulariseerd voor de periode van 1 maart tot en met 30 juni 2022.

Wij zullen u het antwoord meedelen zodra wij het hebben ontvangen.

Voor de periode van 01/7/2022 tot 30/09/2022 wordt het bedrag van de kilometervergoeding vastgesteld op 0,4170 euro op basis van circulaire nr. 705 van 23 juni 2022.

Driemaandelijkse herziening

Een tweede wijziging is de periodiciteit van de aanpassing van het bedrag, die op dit moment jaarlijks op 1 juli gebeurt. Dit verloopt voortaan per trimester om sneller in te spelen op fluctuaties van de brandstofprijzen.

Vanaf 1 oktober 2022 wordt het bedrag van de kilometervergoeding vastgesteld op 0,4201 euro op basis van omzendbrief nr. 711 van 30 november 2022.

Samengevat ziet de ontwikkeling van de kilometervergoeding er voor 2022 als volgt uit:

Ontwikkeling in 2022 Kilometervergoeding
Van 01/01 tot 28/02 0,3707 €
Van 01/03 tot 30/06 0,4020 €
Van 01/07 tot 30/09 0,4170 €
Van 01/10 tot 31/12 0,4201 €

Een verdere aanpassing van de kilometervergoeding wordt verwacht op 01/01/2023.