nuod No Comments

Of hoe je opleidingen organiseert om terug te koppelen naar een mislukking in plaats van er alles aan te doen om personeelsleden te laten slagen…

Op 15 september heeft u op het intranet de publicatie “Begeleiding nodig na een selectie?”.

Daarvoor biedt de Academie je twee workshops om je te begeleiden na een selectie, onder andere om je veerkracht na een tegenslag te vergroten; om een groeimindset te ontwikkelen; om de verkregen feedback beter te begrijpen en te vertalen naar een concreet actieplan; en om je volgende selectie beter aan te pakken.

Laten we duidelijk zijn: ja, dit is een positief initiatief.

Maar de timing is rampzalig !

Om dit te lanceren net na de ramp bij de organisatie van de overgang naar niveau A(A2)! Wanneer de autoriteit de kandidaten in de slechtst mogelijke omstandigheden heeft gebracht (geen opleiding, geen syllabus, zeer vage materie en zoveel andere zorgen…).

Wij zijn ervan overtuigd dat veel ontevreden kandidaten in deze proeven een zeer slechte ervaring zullen hebben met deze publicatie op het intranet.

Dit alles, terwijl overgang naar het volgende niveau in de FOD Financiën veel ingewikkelder is dan in andere afdelingen, als gevolg van de enkele wil van het management.

Ter herinnering, hier is ons dossier over dit onderwerp.

In plaats van een “opleiding” te organiseren om een mislukking te verwerken, zou het passend zijn een opleiding te organiseren om de medewerkers in staat te stellen de selecties tot een goed einde te brengen, de kandidaten in de best mogelijke omstandigheden te plaatsen en deze “mislukking” te voorkomen.

Wanneer komt er een opleiding voor het management om de organisatie van de examens niet totaal overhoop te halen?

Hier zijn de eisen van de NUOD met betrekking tot loopbanen:

  • een duidelijke visie en meer transparantie over uw loopbaanmogelijkheden;
  • de regelmatige en tijdige organisatie van verschillende loopbaanexamens en proeven, met inbegrip van de specifieke loopbaanexamens;
  • voor elk examen, een duidelijke omschrijving van de te studeren materie;
  • de systematische organisatie van opleidingen, vraag- en antwoordsessies en de verstrekking van syllabi voor loopbaanexamens;
  • de terbeschikkingstelling – verschillende maanden op voorhand – van een kalender, een schema van de verschillende proeven en de naleving van deze planning;
  • voor een gelijkwaardige functie, examens van hetzelfde niveau (moeilijkheidsgraad, aantal proeven, enz.), zowel bij de FOD Financiën als bij andere departementen (en niet systematisch moeilijker bij Financiën);
  • de totstandbrenging en ontwikkeling van een specifieke carrière van deskundigen;
  • een redelijke termijn om de resultaten van een examen mee te delen;
  • de organisatie van opleidingen om contractuelen in staat te stellen zich voor te bereiden op de examens voor de aanwerving van statutaire personeelsleden.

De FOD Financiën moet een partner worden in plaats van een tegenstander in uw carrière!