nuod No Comments

Ontdek onze nieuwe brochure…

Op 1 maart 2022 heeft de FOD Financiën Symfonie ingevoerd, het nieuwe evaluatie- en ontwikkelingsconcept voor alle federale ambtenaren.

De NUOD – Sector Financiën heeft besloten een brochure uit te geven om haar leden vertrouwd te maken met dit nieuwe evaluatiesysteem.

Je vindt er veel informatie over Symfonie, maar ook enkele tips.

Tijdens elk van jouw evaluatiecycli en in elk stadium van het evaluatieproces is het van belang dat je je bewust bent van de problemen, de gevolgen en zelfs de gevaren die je kunt tegenkomen.

Om deze brochure te raadplegen, logt u in met uw persoonlijke identificatiegegevens (als u ze niet kunt vinden, stuur een e-mail naar info@nuod-financien.be) en vervolgens klikt u op de omslag hieronder: