nuod No Comments

Stuur ons een e-mail…

Indien u om praktische, economische en/of ecologische redenen de Flash elektronisch wenst te ontvangen, kan u uw aanvraag per e-mail indienen op het volgend adres

info@nuod-financien.be

Het verdient de voorkeur in dit verzoek uw privé- en niet uw beroepsmailadres te vermelden, zodat de mailboxen van de dienst niet onoverzichtelijk worden. Gelieve er nota van te nemen dat u ons tweemaandelijks tijdschrift dan niet langer op papier zult ontvangen.