nuod No Comments

In geval van telewerk.

Ter herinnering, bij Finflex worden bepaalde diensten forfaitair geëvalueerd (7,36 uur voor een volledige dag en 3,48 uur voor een halve dag). Dit is met name het geval voor telewerken.

Onze FOD wilde niet van deze regel afwijken zonder de instemming van de minister van Ambtenarenzaken.

In mei jongstleden heeft de NUOD de minister van Ambtenarenzaken opgeroepen om de tijdslimiet van 7,36 uur voor een dag telewerken voor werknemers in het kader van het arbeidstijdregistratiesysteem af te schaffen. Dit zou telewerkers dezelfde flexibiliteit bieden voor telewerkdagen als voor kantoordagen.

Wij hebben eindelijk een antwoord gekregen: het KB telewerk voorziet inderdaad niet dat een telewerkdag 7u36 is, maar het is de bevoegdheid van elk departement om daaromtrent bepalingen of beperkingen op te nemen in het arbeidstijdreglement.

Zodra wij het antwoord hadden ontvangen, zijn wij teruggegaan naar P&O om na te gaan in hoeverre FOD Financiën vooruitgang kan boeken bij de versoepeling van deze maatregel en personeelsleden in staat kan stellen al hun telewerkuren daadwerkelijk te verrekenen.

Op dit moment wachten wij nog steeds op het antwoord van P&O. U wordt op de hoogte gebracht zodra wij het ontvangen hebben.