nuod No Comments

Hieronder volgen de maatregelen met betrekking tot vergoedingen voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen.

Dezemaat regelen over vergoedingen zijn retroactief van toepassing vanaf 1 december en tot nader order.

WOON-WERKVERKEER

Moet je om dienstredenen en voor taken die de aanwezigheid op kantoor vereisen toch naar je werkplek gaan? Wil je geen gebruikmaken van het openbaar vervoer?

Vanaf 1 december 2021 en tot nader order, kun je een financiële tussenkomst krijgen voor het gebruik van je privévoertuig voor je woon-werkverkeer. Dit betreft iedere medewerker die al dan niet een abonnement openbaar vervoer heeft. Deze vergoeding op basis van de prijs van een treinabonnement 2e klasse kan aangevraagd worden via het Aanvraagformulier voor een compenserende vergoeding voor verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de werkplaats bij gebruik van een privévoertuig bij een dringende oproep of specifieke omstandigheden.

Voor dit woon-werkverkeer met de eigen wagen heb je geen recht op een kilometervergoeding, vermits het kilometercontingent enkel voorzien is voor dienstopdrachten.

DIENSTVERPLAATSINGEN MET HET PRIVÉVOERTUIG

Vanaf 1 december 2021 en tot nader order mag je een kilometervergoeding vragen vanaf je woonplaats als je in het kader van je controlefunctie in een operationele dienst van de FOD Financiën een externe dienstopdracht moet uitvoeren met je privévoertuig tijdens je telewerk. Je dienst moet over een kilometercontingent beschikken. We vragen je niet via je kantoor te gaan tijdens deze dienstverplaatsing.