nuod No Comments

Hier volgt een overzicht van de geldende richtlijnen die op het intranet zijn gepubliceerd.

Het laatste overlegcomité heeft de sluiting van de kleuter- en basisscholen aangekondigd vanaf 20 december. We herinneren er je aan dat de omzendbrief (28/10/2020 – n° 686), ‘Richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19 maatregelen voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt inzake de organisatie van het werk en de opvang van de kinderen bij (tijdelijke) sluiting van scholen, kinderdagverblijven en centra voor opvang van kinderen met een handicap’, nog steeds van toepassing is.

De algemene regel blijft het maximaal toepassen van telewerk voor de functies die dit toelaten.

Bovenvermelde omzendbrief geeft meer uitleg wanneer uw functie normaal gezien niet in telewerk kan uitgevoerd worden, en u zich in onderstaande situatie bevindt:

  • Het kinderdagverblijf, de klas of de school waarvan uw minderjarig kind deel uitmaakt, sluit tijdelijk wegens Covid-19;
  • Het centrum voor de opvang van personen met een handicap waarvan uw kind (ongeacht de leeftijd) deel uitmaakt sluit wegens Covid-19;

Bijkomende voorwaarde: u staat in voor de opvang van uw minderjarig kind dat met samenwoont of van de persoon met een handicap die u ten laste heeft.

Uw leidinggevende zal:

  • Nagaan welke taken u wel in telewerk zou kunnen uitvoeren. Zo kan de leidinggevende administratieve taken geven aan technische personeelsleden die vanuit de verblijfplaats kunnen worden uitgevoerd.
  • Analyseren hoe hij de werkregeling kan organiseren. Zo kan hij het uurrooster aanpassen zodat u toch op uw kind kan passen.

Wat moet u in dit geval doen?

  • U vraagt telewerk TQ aan via MyP&O en vermeldt onder motivatie ‘Corona-sluiting scholen/instellingen’.
  • U laadt het attest ter bevestiging van de sluiting van de school of instelling (attest van sluiting) op.

Het is in elk geval de bedoeling dat de leidinggevende zo veel mogelijk de verzoening van de continuïteit van de dienstverlening met de nood aan de opvang van kinderen bij de personeelsleden nastreeft.

Wanneer er echter geen andere taken kunnen toegewezen worden of een aanpassing van de werkregeling niet mogelijk is én geen alternatieve opvang door de gesloten instelling voorzien is, kunt u een dienstvrijstelling aanvragen.

U vraagt de dienstvrijstelling (NC) aan via MyP&O, vermeldt onder motivatie ‘Corona-sluiting scholen/instellingen’ en bezorgt voorafgaandelijk het attest van sluiting aan uw leidinggevende.