nuod No Comments

Beperkingen voor de betrokken medewerkers van de patrimoniumdocumentatie.

De overheid heeft ons twee nota’s voorgelegd gericht aan de ambtenaren van de Patrimoniumdienst.

Het gaat om de aankoop in de Fin Shop en de aankoop van onroerende goederen door medewerkers van de Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

Het doel van deze nota’s is het herformuleren van de beperkingen en verboden die in deze gevallen aan de betrokken personeelsleden worden opgelegd en het voorkomen van eventuele misbruiken.

Aanvankelijk waren de beperkingen veel ruimer, maar na overleg met de vakbonden werd de nota aangepast om de reikwijdte van de verbodsbepalingen te beperken tot de direct betrokken personeelsleden en om andere personeelsleden in staat te stellen aan deze verkopen deel te nemen met instemming van de administrateur.

De huidige administrateur zal de Fin Shop bezoeken om deze maatregelen uit te leggen aan het personeel.

De overheid is zich ervan bewust dat de boodschap misschien te sterk is (je doodt een vlieg met een bazooka), maar, nogmaals, beter voorkomen dan genezen.

Deze regels zullen over een jaar opnieuw worden geëvalueerd.