nuod No Comments

Een regelwijziging in verband met de Coronaviruspandemie.

Het inhaalverlof moet in principe opgenomen worden per periodes van 14 dagen. Om het recht op inhaalverlof voor het personeelslid te waarborgen, is de aanpassing van de periode van veertien dagen voor alle federale diensten toegestaan tot 31 december 2020 (Koninklijk besluit van 22 april 2020).

Een specifieke uitvoeringsmaatregel voor inhaalverlof is voorzien voor:

  • de operationele eenheden en nood- en hulpcentrales van de Civiele Veiligheid
  • de centra en Bureau T van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken
  • de diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën.

Door deze uitvoeringsmaatregel kan de limiet van vijftig uur per week tot uiterlijk 31 december 2020 worden overschreden.