nuod No Comments

Benoemingen voor iedereen op 1 april 2020!

.

Ter herinnering: de overheid had problemen aangekondigd in bepaalde administraties, problemen die helaas het risico inhielden dat de benoeming van de ambtenaren van deze administraties vertraging opliep!

De NUOD had opnieuw een beroep gedaan op de overheid om te vragen om een versnelling van de beweging en een benoeming voor iedereen op 1 april.

Het goede nieuws is dat benoemingen door verandering van rang of door bevordering naar een hoger niveau in functies waaraan de rang van fiscaal deskundige is verbonden (oproep voor kandidaten op 25 oktober 2019), officieel zullen plaatsvinden op 1 april 2020.

Om organisatorische redenen is het de bedoeling dat de effectieve functieinneming een maand later plaatsvindt, dat wil zeggen op 1 mei 2020.

Deze data gelden voor alle administraties zonder onderscheid.