nuod No Comments

Ter ondersteuning van de federale politie…

.

Hier is de mededeling die we hebben ontvangen en gepubliceerd op het intranet:

De AAD&A werd gevraagd om ondersteuning te bieden aan de Federale Politie bij de bewaking van de 14 grensovergangen op het grondgebied van de Wegpolitie (autosnelwegen).

Deze bijstand kadert in de beslissing van de federale overheid om de grenzen te sluiten voor niet essentiële verplaatsingen.

Vanaf woensdag 25.03.2020 zullen dan ook tot 100 gewapende douaniers voor deze bijstand ingezet worden. Een concrete planning wordt momenteel met de Federale Politie uitgewerkt.

Er zij opgemerkt dat de douaniers niet alleen een controlepost moeten bezetten. Dit zal steeds in ondersteuning gebeuren van de Federale Politie.

De regels inzake social distance en fysieke bescherming blijven onverwijld van toepassing.

Dit is een noodbepaling en we weten op dit moment niets meer over de voorwaarden… De douane is bezig met het opstellen van een nota met deze voorwaarden.

Het NUOD heeft een beroep gedaan op de autoriteit om ervoor te zorgen dat dit onder de juiste voorwaarden gebeurt en met name dat de douanebeambten rechtstreeks worden voorzien van alle benodigde apparatuur.

We weten, zoals u weet, dat de situatie uitzonderlijk is. De douanebeambten nemen hun verantwoordelijkheid. Desalniettemin doet de regering – van de ene op de andere dag – een beroep op de douane in geval van een ernstige crisis. Het minimum zou dan zijn om vooruitgang te boeken met betrekking tot de nog onopgeloste kwesties op het gebied van de douane. We zullen er te zijner tijd op wijzen.