nuod No Comments

Op dinsdag 17 maart 2020 werd er een vergadering gehouden met de overheid…

.

Hieronder volgt een korte samenvatting van de resultaten.
De overheid neemt de situatie ernstig.
Met elke nieuwe verwikkeling, informatie, past zij zich aan. Vandaar de vele mededelingen.
Het departement blijft werken, maar in slow motion.
Er wordt gevraagd alle beschikbare maatregelen te nemen om aan de richtlijnen van de overheid te voldoen.Er wordt permanent contact opgenomen met Openbaar ambt (voorbeeld: het vermijden van economische werkloosheid).

COMMUNICATIE

Er zullen nieuwe mededelingen worden gedaan om bepaalde situaties te verduidelijken:

  • Een mededeling zal duidelijk maken dat telewerken verplicht wordt, tenzij de functie een fysieke handeling ter plaatse vereist of de aanwezigheid absoluut noodzakelijk is.
  • De douane zal de eisen voor elke dienst (contoletaken, wegen, luchthaven) op een rijtje zetten. Er kan al gezegd worden dat wanneer de functie het toelaat, telewerken ook hier de regel is. Als er een dienst moet worden verleend, moet deze tot een strikt minimum worden beperkt in tijd en indien mogelijk op afspraak. De controles zullen tot het strikte minimum worden beperkt. Desalniettemin, de douane zal zich moeten heroriënteren op haar prioritaire missies, namelijk de punten van binnenkomst en vertrek van ons land.
  • De controlefuncties bij AAFISC, PATDOC, BBI moeten tot het absolute minimum worden beperkt: ze worden alleen gehandhaafd als de rechten van de schatkist in gevaar zijn (verjaring…). Er volgt nog een mededeling van de betrokken administraties.
  • De directies en afdelingshoofden zullen specifieke mededelingen ontvangen, in het bijzonder, het moet gezegd worden, ter attentie van enkele chiefs die nog geen rekening hebben gehouden met de omvang van de situatie en wat hen gevraagd wordt te doen.
  • We evolueren naar een vrijstelling van dienstverlening, in het bijzonder voor personeel dat niet altijd de mogelijkheid heeft tot telewerken, zoals schoonmaakdiensten en Fedorest-personeel.

LOGISTIEK

Dit is niet het moment, maar NUOD betreurt nog steeds dat de gewenste maatregelen door de administrateur van de douane zijn geblokkeerd. Het materiaal zou op tijd besteld zijn. Hiermee moet rekening worden gehouden bij de evaluatie van de ingevoerde procedures.

De logistieke dienst bestelde:

  • Ontsmettingsspray: wordt volgende week geleverd.
  • Alcoholische gel (5 l blik) wordt deze week geleverd. Er is al een tweede bestelling geplaatst.
  • Zeep: meer dan genoeg
  • Specifieke handschoenen: besteld in Denemarken, dat zijn grenzen heeft gesloten. Toch hopen we op een levering deze week.
  • Maskers: de logistieke afdeling zou geen verzoek hebben ontvangen. Natuurlijk, als de chefs de verzoeken niet ernstig nemen. NUOD heeft gevraagd om meer proactiviteit: de afdeling weet dat er personeel is dat er baat bij zou hebben, zoals bijvoorbeeld eerstelijns douanebeambten. Maar laten we ons ervan bewust zijn dat er een voorraadtekort is en dat de prioriteit zal liggen bij het verdelen van de maskers onder het verplegend personeel.

ICT

Het communicatieprobleem met Skype/Teams is bevestigd. Deze communicatiekwestie is te wijten aan de wereldwijde situatie. De servers van Microsoft zijn overbelast.
De VPN-verbinding op zich is in staat om het aantal gebruikers te absorberen. De verbindingsproblemen Always On VPN zijn gekend en niet opgelost.

OVERIGE

De overheid bereidt een lockdown voor: er wordt bijvoorbeeld een lijst opgesteld van personen die nog gerechtigd zijn om de gebouwen te betreden.

CONCLUSIE

We kijken met ongeduld uit naar de mededelingen van vandaag. Maar we danken de overheid die haar uiterste best doet in deze noodsituatie met de middelen die ze tot haar beschikking heeft. Zij wil flexibel zijn in de toepassing van de maatregelen. Laten we hopen dat iedereen dat eindelijk begrijpt. Laten we onszelf en anderen beschermen, en denken aan het verplegend personeel dat onder enorm grote druk staat.