nuod No Comments

De overheid heeft ons het personeelsplan voor 2019 voorgelegd.

Natuurlijk bevinden we ons in een periode van lopende zaken…. De speelruimte is dus heel beperkt.

Te behouden: op basis van het saldo van het personeelsplan 2018 en het personeelsplan 2019 moeten er nog 1 118 statutaire personeelsleden worden aangeworven; 195 “Rosetta”-personeelsleden; 7 personeelsleden; 135 bevorderingen en toetredingen.

Om de gegevens in dit personeelsplan zo goed mogelijk te analyseren, heeft NUOD verschillende vragen gesteld, vragen die nog steeds niet zijn beantwoord.

In dit verband willen we de aandacht vestigen op de positieve initiatieven die P&O heeft genomen om de impact ervan te beperken.