nuod No Comments

Nog een beetje geduld…

De statutaire en contractuele ambtenaren zouden in principe reeds vanaf 1 oktober 2019 de mogelijkheid moeten hebben om uitzonderlijk verlof voor mantelzorg aan te vragen.

Spijtig genoeg, zelfs wanneer de wet die mantelzorg regelt in voeg treedt op 1 oktober 2019, is het in praktijk nog niet mogelijk dit verlof te nemen. Er zijn immers een aantal uitvoeringsbesluiten die nog dienen gepubliceerd te worden in het Staatblad.

Dit type verlof zal aan het personeelslid de mogelijkheid geven hulp en bijstand te verlenen aan een zorgbehoevende erkende persoon, waarmee hij/zij een vertrouwensrelatie of een nauwe affectieve of geografische relatie heeft.