nuod No Comments

Perscommuniqué van het gemeenschappelijk vakbondsfront

Tijdens het overlegcomité van dinsdag 9 juli diende het gemeenschappelijke vakbondsfront een stakingsaanzegging in voor het personeel van de Algemene Administratie Douane en Accijnzen.

Gelieve hieronder een perscommuniqué te willen vinden van het gemeenschappelijk vakbondsfront van de FOD Financiën: