nuod No Comments

Verlenging tot 31 maart 2019!

We gaan de uitdaging aan om U te overtuigen. We stellen U de actie voor “Voldoening of geld 100% terug!”.

U kan onze werking gedurende een jaar testen als lid, en indien U dan niet overtuigd bent van het nut van onze acties en de kwaliteit van onze diensten, betalen we U de totaliteit van Uw bijdragen terug!

Waaruit bestaat dit aanbod?

Gedurende een vol jaar, kan U de werking en diensten van NUOD testen.

Indien U einde 2019 tevreden bent – waarvan wij overtuigd zijn – blijft U automatisch lid. In tegenovergesteld geval, ontvangen we met dank Uw melding waar we tekort schoten, zodat we er ook iets uit leren.

Wie als nieuw lid einde 2019 niet tevreden zou zijn over ons werk, kan met een simpel bericht een einde stellen aan de aansluiting, en wij staan er dan met onze handtekening borg voor dat U de betaalde bedragen terug ontvangt op Uw rekening.

U loopt dus geen enkel risico door aan te sluiten als lid!

Meer detail? KLIK HIER