nuod No Comments

Eerste actie…

Tijdens de vergaderingen, werd duidelijk gepleit voor nieuwe acties, en bij deze dus een eerste actie waaraan iedereen zonder probleem kan deelenemen: MAIL BOMBING EN FACEBOOK BOMBING.

We gaan de maibox en Facebookpagina van de betrokken ministers massaal overspoelen.

Of U nu al dan niet gesyndiceerd bent, uit Uw ongenoegen en neem deel aan deze actie! We moeten met duizenden zijn! Het kost U niet meer dan 5 minuten!