nuod No Comments

NUOD houdt een 40-tal algemene personeelsvergaderingen van FOD Financiën over het hele land.

Dit ingevolge de planning van een ongeziene afbraak van ons statuut (Codex) en onze ziekteregeling, maar ook over de lamentabele situatie specifiek binnen onze FOD. NUOD verdedigt immers te allen tijde onze specifieke eigenheid.

Elk personeelslid is welkom, en geniet daarvoor van de nodige dienstvrijstelling.

Eventuele verplaatsingskost is voor eigen zak, dus maak collectieve afspraken daarvoor.

AGENDA :
Maandag 12/11/2018 10-12u : KORTRIJK, Hoveniersstraat 31
Maandag 12/11/2018 10-12u : AALST, Dr. André Sierensstraat 16
Maandag 12/11/2018 10-12u : BRUSSEL, Pacheco auditorium
Dinsdag 13/11/2018 10-12u : BRASSCHAAT, Ruiterijschool 3
Woensdag 14/11/2018 10-12u : VILVOORDE, Groenstraat 51-57
Maandag 19/11/2018 10-12u : LEUVEN, Philipssite 3A
Maandag 19/11/2018 13-15u : ZAVENTEM, Brucargo refter
Dinsdag 20/11/2018 10-12u : TURNHOUT, Spoorwegstraat 22
Dinsdag 20/11/2018 10-12u : HALLE, Zuster Bernardastraat 32
Dinsdag 20/11/2018 13-15u : ANTWERPEN, Noordster auditorium
Woensdag 21/11/2018 10-12u : LIER, Kruisbogenhofstraat 24
Donderdag 22/11/2018 10-12u : BRUGGE, Koning Albert I Laan 1/5
Vrijdag 23/11/2018 10-12u : MECHELEN, Zwartzustersvest 24
Vrijdag 23/11/2018 10-12u : GENT, Gaston Crommenlaan 6