nuod No Comments

3 dagen in 2023…

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een omzendbrief goed voor de toekenning van de brugdagen voor 2023 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt.

Er wordt een dienstvrijstelling aan alle personeelsleden toegekend op:

  • vrijdag 19 mei 2023 (de vrijdag na O.H. Hemelvaart)
  • maandag 14 augustus 2023 (de maandag voor Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart)
  • vrijdag 3 november 2023 (de vrijdag na Allerzielen)