nuod No Comments

Het is moeilijk te begrijpen waarom wat mogelijk was voor de levering van schermen aan huis, niet mogelijk is voor de levering van bureaustoelen, die veel zwaarder en moeilijker te vervoeren zijn!

Eindelijk! Na meer dan twee jaar discussie heeft de FOD Financiën ermee ingestemd ergonomische bureaustoelen ter beschikking te stellen van alle telewerkers (die daarom vragen (mits aan de voorwaarde van minimaal 1 dag telewerken per week / 4 dagen per maand voldaan wordt).

Een discussie van 2 jaar tijd heeft men dus nodig gehad voor onze werkgever om eindelijk bij te dragen aan de ergonomie van onze telewerkplek, overeenkomstig de bepalingen van de Code voor Welzijn op het Werk.

In die tussentijd hebben de medewerkers zich maar moeten redden… doch zal de overheid u nog steeds voor ogen stellen dat uw welzijn haar prioriteit is.

Dit neemt het goede nieuws omtrent de beslissing voor de invoering van de bureaustoel natuurlijk niet weg.

Wij willen nog wel uw aandacht vestigen op de volgende punten:

  • De stoelen zullen worden besteld door de FOD Financiën in het kader van een BOSA-overheidsopdracht.
  • De overheidsopdracht is nog niet gegund door de FOD BOSA.
  • De termijn waarbinnen deze stoelen beschikbaar zullen zijn, is derhalve indicatief.
  • De vroegste leveringsdatum is het einde van het eerste kwartaal van 2023.
  • De levering geschiedt “per kist”.
  • De stoelen worden niet bij u thuis afgeleverd. De medewerker is verantwoordelijk voor het ophalen en monteren van de stoel, tenzij de dienst Welzijn een met redenen omkleed verzoek ontvangt.
  • De stoelen worden alleen geleverd aan bepaalde gebouwen van de FOD Financiën.
  • Tot op heden kennen we de criteria niet voor een gemotiveerd verzoek aan de dienst Welzijn voor een thuisbezorging…

Voor de NUOD is het niet normaal dat personeelsleden moeten zorgen voor het verwijderen en monteren van hun stoelen… Draagt de werkgever zo bij tot de ergonomie op het werk en het welzijn in onze FOD?

Zou het economisch en ecologisch niet interessanter zijn geweest om een beroep te kunnen doen op een leveringsbedrijf in plaats van dat elke beambte met zijn voertuig moet reizen?

Het is moeilijk te begrijpen waarom wat mogelijk was voor de levering van schermen aan huis, niet mogelijk is voor de levering van bureaustoelen, die veel zwaarder en moeilijk te vervoeren zijn!

De NUOD riep de autoriteiten op dit punt te herzien en te voorzien in thuisbezorging.

De NUOD stelde ook de volgende vragen:

  • Wat zijn de criteria voor een gerechtvaardigd verzoek aan de dienst Welzijn om thuisbezorging?
  • Welke mogelijkheden worden geboden aan personeel zonder voertuig om de stoel te vervoeren?
  • Zal een compenserende vergoeding worden toegekend voor het gebruik van een particulier voertuig voor de reis van huis naar het ophaalpunt, aangezien het vrij ingewikkeld, zo niet onmogelijk, zou zijn om de stoel met het openbaar vervoer te vervoeren?
  • Zal het personeelslid dat zijn stoel ophaalt in een van de ophaalpunten/gebouwen van de FOD Financiën vrijstelling van rechten genieten voor de tijd van het ophalen, de reis en de montage van zijn stoel?
  • Is de medewerker verzekerd bij een ongeval of letsel tijdens het vervoer?

Wij houden u op de hoogte van de antwoorden zodra wij die hebben ontvangen.

Let op: uw bestelling moet voor vrijdag 2 december 2022 zijn geplaatst! Meer details over de procedure: HIER