nuod No Comments

Wijzigingen voor 2023.

De Ministerraad keurde een koninklijk besluit goed waarbij het koninklijk besluit van 19 november 1998 wordt gewijzigd rond de verankering van brugdagen en de toekenning van een extra verlofdag vanaf 65 jaar.

De twee goedgekeurde wijzigingen zijn

  • De brugdagen worden rechtstreeks verankerd in de verlofregeling. Brugdagen zullen dan vanaf 1 januari 2023 automatisch worden toegekend voor elke maandag voorafgaand aan een wettelijke feestdag en elke vrijdag volgend op een wettelijke feestdag. Voor de jaren waarin méér brugdagen mogelijk zijn, is een omzendbrief nodig om de 2 brugdagen vast te leggen. De minister kan bijkomende brugdagen brpalen, na overleg in de Ministerraad.
  • Een personeelslid krijgt één extra vakantiedag vanaf de leeftijd van 65 jaar (34 i.p.v. 33 vakantiedagen).

Er zijn echter nog verschillende fasen (vakbondsonderhandelingen, advies van de Raad van State, handtekening van de Koning en publicatie in het Belgisch Staatsblad) voordat het Koninklijk Besluit in werking treedt.

Ter herinnering, er komen nog twee brugdagen in 2022: vrijdag 22 juli – maandag 31 oktober.