nuod No Comments

Tijdschema voor de betaling van de vergoeding voor kantoorkosten

Ter herinnering: het koninklijk besluit van 10 april 2022 dat diverse bepalingen rond telewerk en satellietwerk voor de federale overheid wijzigt, is op 20 april 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit voorziet onder meer in een verhoging van de vergoeding voor telewerkkosten.

De nieuwe vergoeding bedraagt

  • 20 euro als tussenkomst in kosten van internet- en communicatiekosten vanaf dat je 1 (kalender)dag telewerk doet in een (kalender) maand
  • 30 euro vergoeding voor kantoorkosten zoals water, elektriciteit, verwarming, klein computermateriaal, …, als je minstens 4 (kalender) dagen telewerk doet in een (kalender)maand. Bij minder dan 4 dagen telewerk wordt deze vergoeding van 30 euro niet toegekend, ook niet pro rata het aantal telewerkdagen.

De nieuwe vergoeding kantoorkosten voor telewerk zal met terugwerkende kracht worden uitbetaald voor de telewerkdagen vanaf 1 januari 2022.

Hier is het tijdschema voor de betaling van de vergoeding dat door PersoPoint werd aangekondigd:

  • De vergoeding voor kantoorkosten voor de maanden januari tot en met april 2022 wordt eind mei 2022 met je salaris verrekend.
  • De vergoeding voor kantoorkosten voor mei en juni 2022 wordt eind juli 2022 uitbetaald