nuod No Comments

Twee dagen in 2021: vrijdag 14 mei en 12 november.

De Ministerraad van 4 december 2020 heeft een ontwerp van omzendbrief over de brugdagen in 2021 goedgekeurd.

Er werden twee dagen voorgesteld:

  • Vrijdag 14 mei (Hemelvaart)
  • Vrijdag 12 november (Wapenstilstand)

Ter herinnering, de personeelsleden die volgens hun werkschema niet werken op vrijdag (4/5, loopbaanonderbreking, …) krijgen geen dienstvrijstelling op een andere dag van het jaar.