nuod No Comments

Het Coronavirus heeft een grote invloed op ons leven in het algemeen, maar ook op de werkomstandigheden van ons allemaal.

Nog vragen?

Als u vragen heeft over dit onderwerp, zijn er veel antwoorden beschikbaar op de volgende pagina’s:

Vergeet niet uw telewerkdiensten te coderen in My P&O.

Telewerken is de regel geworden voor elke medewerker met een functie die dit toelaat.

Opgelet, vergeet niet uw telewerkdagen in MyP&O te coderen met de gebruikelijke TO-code. Zo bent u bijvoorbeeld gedekt door de werkgeversverzekering in geval van een arbeidsongeval en kunt u profiteren van de telewerkvergoeding.

Ter herinnering: de dagen die u thuis werkt in de huidige context worden niet meegerekend voor de wettelijke jaargrens van 3/5 van het totale aantal dagen dat u thuis werkt.

Stress? Heb je zin om erover te praten?

Deze periode is bijzonder angstaanjagend, verontrustend zelfs voor sommigen.

Hebt u nood aan een luisterend oor of professionele ondersteuning in deze uitzonderlijke werkomstandigheden? Aarzel niet om contact op te nemen met de sociaal assistenten  of de telefonische psychologische ondersteuningscel  op 0800 11 0 11. Zij zullen u helpen om deze moeilijke momenten rustiger door te komen.

Procedure voor het melden van een geval/een vermoeden van COVID-19-besmetting

We herinneren u hieronder aan de te volgen procedure als u of één van uw teamleden wordt getroffen door het coronavirus (of wanneer vermoed wordt dat dit het geval is na medisch advies):

Breng de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) zo vlug mogelijk op de hoogte via sippt.idpbw@minfin.fed.be.

De preventieadviseurs zullen u dan contacteren om meer informatie te bekomen over uw beroepssituatie of die van uw medewerker(ster). Zij kunnen ook de Logistieke dienst verwittigen voor een grondige schoonmaak van de werkomgeving.