nuod No Comments

Goed nieuws voor de laureaten bij de douane… Problemen bij andere administraties…

.

Ter herinnering, enkele dagen geleden kondigde de overheid de benoemingen van de fiscaal deskundigen per 1 april aan voor alle administraties, behalve voor de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen, waar de benoemingen gepland waren voor 1 juni.

Dit verschil in behandeling had een zekere irritatie en onbegrip veroorzaakt bij de laureaten bij de douane, omdat deze extra vertraging ervoor zorgde dat ze een niet onaanzienlijk bedrag aan salaris verloren.

NUOD deed een beroep op de overheid om een versnelling van de beweging toe te passen en de benoeming voor iedereen te laten doorgaan op 1 april.

Op 26 februari kondigde de overheid aan dat de fiscaal deskundigen van de douane ook op 1 april zullen worden benoemd!

Anderzijds werden enkele problemen vastgesteld in andere administraties (AAFisc, AAII en AAPatDoc) zij lopen het risico dat de aanstelling van de medewerkers van deze administraties vertraging oploopt!

We durven te hopen dat alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat deze benoemingen binnen de geplande termijn (1 april) worden gerealiseerd.

Vervolgens zal een nieuwe cyclus van mutaties plaatsvinden, waarschijnlijk voor het einde van juni, om alle vacante posten in te vullen.

Verdere golven van promoties/toetredingen zijn dan gepland voor september.

Dit zou degenen die op de bank zijn blijven zitten nog een kans moeten geven om als fiscaal deskundige te worden benoemd.

Nu al een tip voor deze medewerkers: breed postuleren! Dit zou de laatste kans kunnen zijn om in deze rang te worden benoemd.