nuod No Comments

Terecht tandengeknars bij de douane… NUOD daagde de overheid uit.

.

Ter herinnering, de benoemingen van de fiscaal deskundigen worden op 1 april aangekondigd voor alle administraties, behalve voor de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen, waar de benoemingen gepland zijn voor 1 juni.

Dit verschil in behandeling veroorzaakt een zekere irritatie en onbegrip bij de succesvolle kandidaten bij de douane. Door deze extra vertraging zouden zij een aanzienlijke financieel nadeel ondervinden.

Wij zijn ons ervan bewust dat er een zekere complexiteit gepaard gaat met de aanstelling van personeelsleden voor ploegendiensten en gewapende functies (die een aantal criteria vereisen waaraan moet worden voldaan (veiligheidsonderzoek, medisch onderzoek, enz.). NUOD heeft echter een beroep gedaan op de overheid om een versnelling te vragen van de benoemingsbeweging en een benoeming voor iedereen voor 1 april.

Wij zullen u op de hoogte brengen van het ontvangen antwoord.