nuod No Comments

Nog een dossier dat in zeven haasten wordt beheerd …

Vanaf 1 augustus zal de administratie voordelen van alle aard (VAA) toepassen voor alle agenten die hun GSM- en pc-gemengd gebruiken (privé en professioneel).

We betreuren natuurlijk dat deze regeling in voege treedt op 1 augustus … ofwel overhaast en in de vakantieperiode.

Bovendien is de tab om uw keuze (gemengd gebruik of alleen beroepsgebruik) in myP&O te markeren nog niet operationeel!

Ins ons advies preciseert de NUOD dat zij een inwerkingtreding verkiest op 1 januari 2019, wat de communicatie zou faciliteren en de tijd zou laten aan elkeen te evalueren welke oplossing best past bij de eigen situatie, alsmede over het materiaal te beschikken van bij het maken van de keuze. Het is betreurenswaardig dat de Administratie hieraan geen gevolg geeft.

Wij hebben de Administratie hieromtrent gecontacteerd en zij heeft ons laten weten dat zij snel een communicatie zal plaatsen op het intranet.

Ten slotte heeft het personeel tot 14 september de tijd om de standaardinstellingen in myP&O te wijzigen.

De standaard instellingen zijn:

  • PC: alleen professioneel gebruik
  • Telefoon: gemengd gebruik (met toepassing van VAA)

De keuze moet dus niet onmiddellijk gemaakt worden en je hebt nog tijd om het te doen.

Waarschuwing: we raden u aan om de gebruiksvoorwaarden te lezen vooraleer een weloverwogen keuze te maken en niet verrast te worden