nuod No Comments

Het formulier voor de syndicale premie 2020 is u toegestuurd.

Deze premie bedraagt 90 € voor een volledige jaarbijdrage.

Indien u deze wenst te ontvangen, nodigen wij u uit om ons uw formulier volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen en de volgende instructies nauwgezet te respecteren:

✍ Slechts één enkel adres: NUOD-Financiën, Koloniënstraat, 18-24, bus 4 te 1000 BRUSSEL

✅ Allen het origineel formulier mag ons worden bezorgd

✅ Vergeet niet de datum, de handtekening en de vermelding Gelezen en goedgekeurd, evenals Uw bankrekeningnummer in de voorziene zone.

✅ Het formulier moet ons worden bezorgd voor 1 juli 2020.

✅ Adres: NUOD-Financiën, Koloniënstraat, 18-24, bus 4 te 1000 BRUSSEL

Formulieren die per e-mail of fax zijn verzonden, zijn niet geldig

Kopieën worden niet aanvaard

❌ Uw personeelsdienst kan u geen duplicaat van het formulier toesturen

.

Om van de volledige syndicale premie te genieten, is het noodzakelijk in orde te zijn met alle bijdragen. De eventuele regularisaties moeten in de loop van het eerste trimester van het daaropvolgend jaar worden betaald.

Bij wijziging van vakbond in de loop van een kalenderjaar, is het uw nieuwe vakbond die de premie zal overschrijven. Vooraleer daartoe over te gaan, zal deze in bezit moeten zijn van een attest van de vorige vakbond dat vermeldt dat U de bijdragen correct heeft betaald. De betrokken leden moeten zich daarvoor dus wenden tot hun vorige vakbond en ons het attest zo snel mogelijk bezorgen.

.

👉 Bij verlies of niet ontvangst van het formulier, is het absoluut noodzakelijk om contact op te nemen met ons federaal secretariaat via e-mail op het volgende adres info@nuod-financien.be en ons volgende gegevens te bezorgen: Naam, voornaam, geboortedatum en bankrekeningnummer. Na ontvangst nemen wij contact op met het secretariaat van de premiecommissie, om het duplicaat te verkrijgen