nuod No Comments

Een stakingsaanzegging is ingediend door het gemeenschappelijke vakbondsfront!

Zoals u weet, hebben de vakbonden na de lancering van een nieuw beheersysteem voor de telefoongesprekken krachtig gereageerd en gevraagd om dit overleg zo snel mogelijk te organiseren en het systeem in de tussentijd te bevriezen.

Zonder het te hebben aangekondigd, heeft de overheid dit punt dinsdag aan de agenda van de informele vergadering toegevoegd.

In dit geval realiseren we ons dat hoe meer we graven, hoe meer gevaren we ontdekken, schade en afwijkingen aan uw werkomstandigheden

Naar aanleiding van uw eerste reacties hebben de vakorganisaties P&O opnieuw gevraagd om dit project op te schorten totdat er daadwerkelijk overleg is georganiseerd. De richtsnoeren lijken namelijk niet te zijn vastgesteld en we zijn opnieuw getuige van tegenstrijdige interpretaties en enkele afwijkingen.

Bovendien heeft het gemeenschappelijk front vandaag en dit tot 26 november 2019 een stakingsaanzegging ingediend om de financiële ambtenaren te beschermen tegen deze nieuwe telefonische kwestie, met inbegrip van een stakingsaanzegging om eventuele spontane acties van de betrokken werknemers te ondersteunen.

Op 26 november is er een nieuwe bijeenkomst plaats.