Lid worden

Word lid van de NUOD – sector Financiën

De NUOD – sector Financiën is de enige politiek ongebonden, erkende en representatieve vakbond voor en door het personeel van Financiën.
Door deze link aan te klikken, heeft u reeds uw interesse betoont om lid te worden van onze organisatie. De noodzaak om aangesloten te zijn bij een politiek neutrale vakorganisatie staat voor ons buiten kijf, maar misschien heeft u toch nog enige twijfels.

Neen ? Zoveel te beter en laat dan niet na het aansluitingsformulier
af te drukken, in te vullen en op te sturen naar het administratief secretariaat, gevestigd te 2060 Antwerpen – Hardenvoort 15: Aansluitingsformulier-2017

 

Ja ? Dan presenteren we u onderstaand aanbod om u te overtuigen.
De ledenbijdrage bedraagt 13,50 € per maand of 162 € per jaar. Personeel vanaf niveau A3  betaalt 15 € per maand (of 180 € per jaar).

Naast een syndicale premie van 90 € (wanneer het lidgeld van 162 of 180 € correct werd betaald) per kalenderjaar heeft u ook recht op:

  •  een welkomstgeschenk met een totale waarde van 50 €;
  • een gratis fiscale gids;
  • collectieve verdediging van uw belangen en rechten;
  • individuele bijstand en indien nodig, verdediging;
  • juridische bijstand;
  • informatie (bijvoorbeeld de flash).

Het welkomstgeschenk.

Ieder nieuw lid kan een welkomstgeschenk onder de vorm van een waardebon voor een totale waarde van ongeveer 50 euro ontvangen. Voorwaarde hiervoor is dat u zich aansluit voor een bepaalde minimum periode.

Na de  betaling van uw ledenbijdrage over het eerste jaar ontvangt u een eerste waardebon van 25 €.

Na betaling van uw ledenbijdrage gedurende drie jaar ontvangt u een tweede waardebon van eveneens 25 €.

OPGELET: indien u de verminderde bijdrage betaalt (8 € of 9,5 € per maand) ontvangt u telkens een waardebon van 12,50 €.

De waardebonnen worden U toegezonden per post nadat onze boekhouding heeft vastgesteld dat U de ledenbijdrage gedurende 1, respectievelijk 3 jaar correct hebt betaald.

 

Het puntensysteem.

Naast het welkomstgeschenk bestaat er ook het systeem met bonuspunten.  Dit bonuspunt wordt toegekend aan diegene die een collega lid maakt van onze organisatie en vertegenwoordigt een waarde van 25 euro.  Elk jaar  zal u een overzicht ontvangen van het bedrag waarvoor u bonuspunten kan omruilen in waardebonnen.   Het staat u natuurlijk ook vrij om de bonuspunten op te sparen.

 

Indien U vragen heeft betreffende deze actie, aarzel dan niet het administratief secretariaat te contacteren op het telefoonnummer : 03/226.28.01.
Print het aansluitingsformulier af, vul het in en verstuur het naar volgend adres: NUOD-Financien, Hardenvoort 15  2060 Antwerpen.