Lid worden

Word lid van de NUOD – sector Financiën

De NUOD – sector Financiën is de enige politiek ongebonden, erkende en representatieve vakbond voor en door het personeel van Financiën.
Door deze link aan te klikken, heeft u reeds uw interesse betoond om lid te worden van onze organisatie. De noodzaak om aangesloten te zijn bij een politiek neutrale vakorganisatie staat voor ons buiten kijf, maar misschien heeft u toch nog enige twijfels.

Neen ? Zoveel te beter en laat dan niet na het aansluitingsformulier
af te drukken, in te vullen en op te sturen naar het administratief secretariaat, gevestigd te 2060 Antwerpen – Hardenvoort 15: Aansluitingsformulier 2018

 

Ja ? Dan presenteren we u onderstaand aanbod om u te overtuigen.
De ledenbijdrage bedraagt:

14,50 € per maand of 174,00 € per jaar voor de niveaus D, C, B en A1 + A2. Wanneer U deeltijds (= 50 % of minder) werkt betaalt U slechts 9,00 € per maand of 108,00 € per jaar

16,00 € per maand of 192,00 € per jaar voor de niveaus A3 en hoger. Wanneer U deeltijds (= 50 % of minder) werkt betaalt U slechts 10,50 € per maand of 126,00 € per jaar

Naast een syndicale premie van 90 € (wanneer het lidgeld correct werd betaald – deeltijds = 45,00 €) per kalenderjaar heeft u ook recht op:

  • een jaarlijkse terugbetaling van 10,00 € (deeltijds: 5,00 €) wanneer u uw jaarlijkse ledenbijdrage in éénmaal betaalt;
  • een éénmalige terugbetaling van 10,00 € als U beslist om voortaan uw lidgeld te betalen via domiciliëring;
  • collectieve verdediging van uw belangen en rechten;
  • individuele bijstand en indien nodig, verdediging;
  • informatie (bijvoorbeeld de flash).

Het puntensysteem.

Naast het welkomstgeschenk bestaat er ook het systeem met bonuspunten.  Dit bonuspunt wordt toegekend aan diegene die een collega lid maakt van onze organisatie en vertegenwoordigt een waarde van 25 euro.  Elk jaar  zal u een overzicht ontvangen van het bedrag waarvoor u bonuspunten kan omruilen in waardebonnen.   Het staat u natuurlijk ook vrij om de bonuspunten op te sparen.

 

Indien U vragen heeft betreffende deze actie, aarzel dan niet het administratief secretariaat te contacteren op het telefoonnummer : 03/226.28.01.
Print het aansluitingsformulier af, vul het in en verstuur het naar volgend adres: NUOD-Financien, Hardenvoort 15  2060 Antwerpen.