Wat te doen bij ziekte ?

overzichtelijke richtlijnen wat te doen bij aanvang ziekte

_

1. ziekte melden via inbelnummer voor 9 uur (variabel uurrooster) of voor aanvang dienst (geen variabel uurrooster)
2. geneeskundig getuigschrift (attest medex) laten invullen en verzenden
3. personeelsdienst verwittigen als je niet verblijft op je domicilie

 

_______________________________________

overzichtelijke richtlijnen wat te doen bij verlenging ziekte

1. verlening ziekte melden via inbelnummer voor 9 uur (variabel uurrooster) of voor aanvang dienst (geen variabel uurrooster)
2. geneeskundig getuigschrift (attest medex) laten invullen en verzenden
3. personeelsdienst verwittigen als je niet verblijft op je domicilie

________________________________________

INBELNUMMER (NL): 0257/257 21

________________________________________

Formulieren

Attest MEDEX

Medische centra

aanvraag verminderde prestaties na ziekte: re-integratieplan

aanvraag verminderde prestaties wegens chronische aandoeningen

aanvraag voor een tijdelijke mutatie wegens gezondheidsredenen

aanvraag voor een tijdelijke mutatie wegens familiale of sociale omstandigheden

verplaatsingskosten

Spontane consultatie

Verzoek om gezondheidstoezicht over de werknemers

Brochure

De NUOD – sector heeft ook een infobrochure rond ziekteverzuim opgesteld.

Onze leden kunnen de versie 2011 downloaden mits gebruik te maken van hun login (ga hiervoor naar ‘wat bij ziekte’, ‘brochures’). Indien ze een gedrukt exemplaar willen dienen ze 5 € over te schrijven op rekening 738-0128676-76 als tussenkomst in de verzendingskosten.

Niet leden kunnen een electonisch exemplaar bestellen mits 5 € over te schrijven op rekening 738-0128676-76 of een papieren exemplaar mits overschrijven van 10 € (verzendingskosten inbegrepen).