Wie zijn wij

U bevindt zich op de website van de Nederlandstalige vleugel van de sector Financiën van de NUOD (voorheen ook bekend onder de naam van Unie van Financiën). Het secretariaat van die Nederlandstalige veugel bevindt zich te 2060 Antwerpen, Hardenvoort 15. Het secretariaat is dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 15.00 (vrijdag enkel tot 12.00) op telefoonnummer 03/226.28.01 of via het volgend mailadres:

De sector Financiën beschikt ook nog over een nationaal federaal secretariaat dat gevestigd is te 1000 Brussel, Koloniënstraat 18-24 (02/218.16.59).

Onze organisatie werkt middels afgevaardigden en militanten die op geregelde tijdstippen geïnformeerd worden en hun standpunten meedelen aan de leiding. Binnen de Nederlandstalige vleugel zijn een aantal sectorcomités werkzaam die de problemen eigen aan hun sector onderzoeken of werkgroepen die specifieke problemen die bepaalde administraties of sectoren overschrijden onderzoeken en behandele, zoals sectorcomité AOIF, sectorcomité Patrimoniumdocumentatie, sectorcomité Douane & Accijnzen, sectorcomité Invordering, sectorcomité niet fiscale administraties, werkgroep PBW.

DE NUOD-FINANCIËN TOT UW DIENST
Administratief Secretariaat
Hardenvoort 15 – 2060 Antwerpen
Tel.:03/226.28.01

Lid van CESI Europese Confederatie Onafhankelijke Vakbonden
– UFE Unie van Financiënpersoneel in Europa
– N.U.O.D. Nationale Unie der Openbare Diensten