Eisendossier

Het eisendossier is een werkdocument, opgesteld door afgevaardigden en militanten van de NUOD/UNSP sector Financiën.
Iedere 4 jaar wordt dit dossier herwerkt. Eisen die ingewilligd zijn worden geschrapt en nieuwe eisen worden ingevoegd. Na veel discussie en bijschaven werd dit dossier goedgekeurd tijdens de congressen (op 13 en 14 oktober 2011 door de Franstalige collega’s en op 27 oktober 2011 door de Nederlandstalige afgevaardigden).

In dit document treft U talrijke eisen aan die ook reeds opgesomd waren in ons vorig eisendossier. Sommige eisen werden aangepast en nieuwe werden toegevoegd. We hebben geprobeerd om zo compleet mogelijk te zijn maar vooral om de waarden van onze vakbond te respecteren. Anderzijds hebben we vrijwillig de optie genomen om bepaalde thema’s niet op te nemen. Inzonderheid betreffende de loopbaan niveau A en het nieuwe organiek reglement. Waarom ? Omdat de onderhandelingen omtrent deze thema’s nog lopende zijn. Onze vertegenwoordigers en techniekers werken gemotiveerd rond deze thema’s teneinde het geheel van de personeel zo goed mogelijk te verdedigen. Liever dan hypothetische eisen op te nemen, hebben we ervoor gekozen het resultaat van die onderhandelingen af te wachten vooraleer we stelling innemen omtrent het bekomen resultaat.

Bovendien werd het thema van fiscale fraude nog niet opgenomen in dit eisendossier. Het zal het voorwerp uitmaken van een afzonderlijk dossier dat later zal gepubliceerd worden.

Alhoewel dit eisendossier de krachtlijnen toelicht van onze syndicale activiteiten voor de vier volgende jaren, betekent dit niet dat het hier een limitatieve opsomming betreft.
[/one_half_last]

 

 

Hieronder kan je het eisenpakket downloaden in Pdf-formaat

Eisenpakket