project 360° feedback

project 360° feedback

0

Een aantal onder jullie werd uitgenodigd om deel te nemen aan het project “360° Feedback”.

In dit project dienden medewerkers hun chef te beoordelen en mochten zij ook opmerkingen geven over het functioneren van de betrokken chef op de werkvloer.

Aan de deelnemers werd door P&O volledige anonimiteit beloofd.

De praktijk heeft echter uitgewezen dat de beoordeelde chefs rechtstreeks inzage hebben gekregen in de antwoorden van hun medewerkers. Anoniem, ja, maar uit de schrijfstijl, de specifieke opmerkingen en de aangehaalde voorbeelden kunnen chefs ongetwijfeld afleiden welke beoordeling elke medewerker hen heeft gegeven… Voor sommige medewerkers kan dit nefaste gevolgen hebben, zeker als de betrokken chef hen moet evalueren in Crescendo. De NUOD wenst ter zake dan ook maatregelen te nemen.

Leden die, naar aanleiding van hun deelname aan het project, ongerust zijn over de toekomstige relatie met hun chef en de eventuele gevolgen voor hun ontwikkelcirkel of die hun ervaring daarmee willen delen (anonimiteit weldegelijk gewaarborgd!), kunnen de NUOD hiervan op de hoogte te brengen, via het secretariaat:

nuod.financien@telenet.be

Leave a Reply