kledingfonds douane

kledingfonds douane

0

Blijkbaar hebben er zich problemen voorgedaan met de webapplicatie van het kledingfonds D&A. Bij sommige ambtenaren zou de bestelling, hoewel tijdig ingegeven, niet gevalideerd zijn, met als gevolg dat de betrokkenen het volledige jaarbudget voor 2018 kwijt zijn.

Anderen hebben door omstandigheden, zoals verlof, ziekte of een andere vorm van langdurige afwezigheid, niet tijdig kunnen bestellen, omdat ze niet op de hoogte werden gebracht van de bestelperiode en ook zij verliezen daardoor hun kledingbudget voor 2018.

De NUOD wil de klachten van de gedupeerde leden bundelen, met de bedoeling een poging te ondernemen om alsnog een oplossing te onderhandelen.

We verzoeken onze leden van D&A dan ook om ons op de hoogte te brengen van de problemen die zij ondervonden hebben met betrekking tot de webapplicatie Kledingfonds en de daarmee gepaard gaande bestelprocedure.

Klachten worden verzameld via het secretariaat:

nuod.financien@telenet.be

Leave a Reply